logo

Sunday 25th of October 2020

Rezervácie

október 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rozpočet mestskej časti

NÁVRH ROZPOČTU  2019

Návrh programového rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu 2019 - príjmy

Návrh rozpočtu 2019 - sumarizácia

Návrh rozpočtu 2019 - výdavky

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2018

Návrh 1. úpravy rozpočtu - 1

Návrh 1. úpravy rozpočtu - 2

 

Schválená 1. úprava rozpočtu 2018

 

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2017 1

Záverečný účet 2017 2

Plnenie programového rozpočtu MČ KE - Barca 2017

Bilancia aktív a pasív rok 2017

 

Rozpočet 2018

Programový rozpočet 2018

Rozpočet 2018 príjmy

Rozpočet 2018 sumarizácia

Rozpočet 2018 výdavky

 

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017 - sumarizácia

Návrh 3. úpravy rozpočtu - výdavky

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017

 

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017

Bilancia 3. úpravy rozpočtu 2017

 

Návrh rozpočtu 2018

Návrh programového rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu 2018 - príjmy

Návrh rozpočtu 2018 - sumarizácia

 

Monitorovacia správa 2017

Čerpanie k 30.06.2017 - príjmy

Čerpanie k 30.06.2017 - sumarizácia

Čerpanie k 30.06.2017 - výdavky

Monitorovacia správa 2017

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017

Bilancia 2. úpravy rozpočtu 2017

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 - príjmy

Navrh 2. úpravy rozpočtu 2017 - sumarizácia

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 - výdavky

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017

 

Záverečný účet 2016

Bankové úvery 2016

Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív - prvá strana

Finančný majetok 2016

Súpis majetku Mestskej časti Barca

Záväzky k 31.12.2016

Fond opráv

Hodnotiaca správa 2016

Príjmy 2016

Rezervný fond

Sociálny fond

Stav dlhovej služby k 31.12.2016

Sumarizácia 2016

Výdavky 2016

Záverečný účet 2016- prvá strana

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu

Bilancia 1. úpravy 2017

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017 - príjmy

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017 - sumarizácia

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017 - výdavky

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 - príjmy

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 - sumarizácia

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 - výdavky

Návrh 2. úpravy rozpočtu 

 

Monitorovacia správa 2016

Čerpanie k 30.06.2016 - príjmy

Čerpanie k 30.6.2016 - sumarizácia

Čerpanie k 30.06.2016 - výdavky

Monitorovacia správa 2016

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016

Bilancia 1. úpravy 2016

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016

Rozpočet 2016 čerpanie k 30.04.2016 - návrh 1. úpravy - príjmy

Rozpočet 2016 čerpanie k 30.04.2016 - návrh 1. úpravy - výdavky

Rozpočet 2016 čerpanie k 30.04.2016 - návrh 1. úpravy - sumarizácia

 

Návrh rozpočtu 2017

Návrh programového rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu 2017 príjmy

Návrh rozpočtu 2017 sumarizácia

Návrh rozpočtu 2017 výdavky

 

Záverečný účet 2015

Bilancia aktív a pasív

Bankové úvery

Bilancia aktív a pasív

Bilancia AP

Pohľadávky k zú

Súpis majetku k ZÚ 2015

Záväzky  k 31.12.2015

Fond opráv

Príjmy k 31.12.2015

Rezervný fond

Sociálny fond

Stav dlhovej služby k 31.12.2015

Sumarizácia k 31.12.2015

Výdavky k 31.12.2015

Záverečný účet - hodnotiaca správa 2015

Záverečný účet 2015

 

Schválený rozpočet 2016

Programový rozpočet

Schválený rozpočet 2016 - príjmy

Schválený rozpočet 2016 - výdavky

Schválený rozpočet 2016 - sumarizácia

 

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu 2016 - príjmy

Návrh rozpočtu 2016 - výdavky

Návrh rozpočtu 2016 - sumarizácia

Rozpočet 2016 - návrh

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015 - príjmy 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015 - výdavky

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015 - sumarizácia

 

Monitorovacia správa 2015

Čerpanie k 30.06.2015 - príjmy 

Čerpanie k 30.06.2015 - výdavky

Čerpanie k 30.06.2015 - sumarizácia

Monitorovacia 2015

 

1. úprava rozpočtu 

1. úprava rozpočtu 2015 - výdavky

1. úprava rozpočtu 2015 - príjmy

1. úprava rozpočtu 2015 - sumarizácia

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015 - príjmy

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015 - sumarizácia

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015 - výdavky

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015

 

Záverečný účet 2014

Bankové úvery 2014

Bilancia aktív a pasív zmenšene

Finančný majetok

Mestská časť Košice - Barca

Spis majetku

Záväzky k 31.12.2014

Fond opráv

Hodnotiaca správa 2014

Rezervný fond

Sociálny fond

Stav dlhovej služby k 31.12.2014

Záverečný účet 2014 prvá strana

Záverečný účet 2014 príjmy

Záverečný účet 2014 sumarizácia

Záverečný účet 2014 výdavky

Správa nezávislého audítora

 

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 - príjmy

Schválený rozpočet 2015 - sumarizácia

Schválený rozpočet 2015 - výdavky

Schválený rozpočet 2015 

 

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu 2015 - príjmy

Návrh rozpočtu sumarizácia

Návrh rozpočtu 2015 - výdavky

Návrh rozpočtu 2015

 

Monitorovacia správa 2014

Čerpanie k 30.06.2014 - príjmy

Čerpanie k 30.06.2014 - sumarizácia

Čerpanie k 30.06.2014 - výdavky

Monitorovacia správa rozpočtu 2014

 

1. úprava rozpočtu 2014

1. úprava rozpočtu 2014 - príjmy

1. úprava rozpočtu 2014 - sumarizácia

1. úprava rozpočtu 2014 - výdavky

 

Záverečný účet 2013

Záväzky k 31.12.2013

Hodnotiaca správa 2013

Príjmy k 31.12.2013

Sumarizácia k 31.12.2013

Výdavky k 31.12.2013

Rezervný fond a fond opráv k 31.12.2013

Sociálny fond k 31.12.2013 a Sociálny fond pre rok 2014 /návrh/

Stav dlhovej služby k 31.12.2013

 

Schválený rozpočet na rok 2014

Rozpočet 2014 - príjmy

Rozpočet 2014 - výdavky

Programový rozpočet 2014

Sumarizácia rozpočtu 2014

 

ROZPOČET 2014 - NOVÝ NÁVRH

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na roky 2014 - 2016 - nový návrh

Rozpočet 2014 - nový návrh - príjmy

Rozpočet 2014 - nový návrh - výdavky

Rozpočet 2014 - nový návrh - sumarizácia 

 

NÁVRH 3. ÚPRAVY ROZPOČTU 2013

3. úprava rozpočtu 2013

3. úprava rozpočtu 2013 - príjmy

3. úprava rozpočtu 2013 - výdavky 

3. úprava rozpočtu 2013 - sumarizácia

 

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.06.2013 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

1. úprava rozpočtu 2013 - komentár

1. úprava rozpočtu 2013 - príjmy 

1. úprava rozpočtu 2013 - výdavky

1. úprava rozpočtu 2013

Monitorovacia správa 2013

 

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2013

Rozpočet 2013 - príjmy

Rozpočet 2013 - výdavky

Rozpočet 2013 - sumarizácia

Schválený Rozpočet 2013 - sumarizácia

Schválený Rozpočet 2013 - príjmy

Schválený Rozpočet 2013 - výdavky

 

3. ÚPRAVA ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 

3. úprava rozpočtu - rok 2012 - príjmy

3. úprava rozpočtu - rok 2012 - výdavky

3. úprava rozpočtu - rok 2012 - sumarizácia

 

2. ÚPRAVA ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 

2. úprava rozpočtu - rok 2012

2. úprava rozpočtu - rok 2012 - výdavky

 

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 31.7.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

Príjmy

Výdavky

Sumarizácia programového rozpočtu k 31.07.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

Sumarizácia návrhu programového rozpočtu pre rok 2012 - 2014

Záverečný účet 2011 sumarizácia

 

MONITOROVACIA SPRÁVA ROZPOČTU 2018

Monitorovacia správa 2018

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2018

 

NÁVRH 2. ÚPRAVY ROZPOČTU 2018

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2018 prehľad

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2018

 

 

 

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy