logo

Sunday 25th of October 2020

Rezervácie

október 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Register zmlúv

Dátum zverejnenia zmluvy

Dátum podpísania zmluvy   

Typ zmluvy Zmluvná strana  
07.01.2011   Zmluva č. 1/2011 o nájme Základná škola, Abovská 36, Košice - Barca stiahni
04.02.2011   Zmluva č. 3/2011 o nájme Agentúra DAISY, s.r.o. stiahni
03.02.2011   Zmluva o poskytovaní služieb SAMNET, informačný systém samosprávy stiahni
17.02.2011   Zmluva č.30-000038554 o dodávke vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. stiahni
18.02.2011   Opätovné čerpanie Dexia komunál Superlinky Dexia banka Slovensko, a.s. stiahni
21.02.2011   Zmluva o poskytovaní služieb servisnej podpory a údržby LYNX, s.r.o. stiahni
10.03.2011   Nájomná zmluva č.2/2011 Pracková Martina stiahni
04.04.2011   Zmluva o poskytnutí reklamy INTERSTEEL HOLDING s.r.o. stiahni
05.05.2011   Nájomná zmluva č.5/2011 Margita Sobeková - Salón ELIS stiahni
05.05.2011   Zmluva č. 30 - o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. stiahni
03.05.2011   Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. stiahni
16.05.2011   Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. stiahni
26.05.2011   Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. stiahni
23.06.2011   Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Východoslovenská distribučná, a.s. stiahni
04.07.2011   Zmluva o výpožičke projektovej dokumentácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. stiahni
07.07.2011   Zmluva o dielo PRECURITY, s.r.o. stiahni
31.03.2011   Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR stiahni
20.09.2011   Dodatok k Zmluve o pripojení Orange Slovensko, a.s. stiahni
26.9.2011   Zmluva o poskytnutí reklamy REMESPLUS, s.r.o. stiahni
28.9.2011   Zmluva o poskytnutí reklamy Tik Slovakia, s.r.o. stiahni
30.9.2011   Dohoda o zrušení zmluvy Schikulka, s.r.o. stiahni
05.10.2011   Nájomná zmluva BECENT, s.r.o. stiahni
17.10.2011   Zmluva o poskytnutí reklamy SUNEX EAST, s.r.o. stiahni
24.08.2011   Zmluva o poskytnutí reklamy ENTO, spol.s.r.o. stiahni
22.09.2011   Zmluva o poskytnutí pomoci Lukáš Adamčík stiahni
21.10.2011   Kúpna zmluva 2011/10/45 Zoologická záhrada Košice stiahni
21.11.2011   Dohoda o splátkovom kalendári LYNX, s.r.o. stiahni
21.11.2011   Dohoda o splátkovom kalendári REKOM s.r.o. stiahni
02.12.2011   Sponzorská zmluva Mgr. Sidor Igor stiahni
21.12.2011   Kúpna zmluva č. 2258/5300/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. stiahni
29.09.2011   Nájomná zmluva č. 9/2011 Agentúra Simona stiahni
30.12.2011   Kúpna zmluva KOVMET - Anton Zachar stiahni
30.12.2011   Dohoda o vzájomnom započítaní KOVMET - Anton Zachar stiahni
02.01.2012   Zmluva č. 1/2012 o nájme nebytového priestoru SOŠ Veterinárna stiahni
18.01.2012   Dohoda o zániku nájmu Pracková Martina stiahni
18.01.2012   Zmluva č. 1/2012 o nájme WEST DRAFT s.r.o. stiahni
14.02.2012   Zmluva o úvere č. 03/058/03 zo dňa 05.12.2003 Prima banka Slovensko, s.r.o. stiahni
14.02.2012   Zmluva o kontokorentnom úvere č.03/0009/10 Prima banka Slovensko, s.r.o. stiahni
14.02.2012   Zmluva o úvere č.03/041/08 Prima banka Slovensko, s.r.o. stiahni
20.02.2012   Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.216012012 stiahni
23.02.2012   Zmluva č.2/2012 o nájme Základná škola stiahni
27.02.2012   Zmluva o budúcej zmluve C-COMMERCE, s.r.o. stiahni
22.03.2012   Dohoda o zániku nájmu Pracková Martina stiahni
22.03.2012   Nájomná zmluva č. 3/2012 WEST DRAFT, s.r.o. stiahni
22.03.2012   Kúpna zmluva č. 0065/5300/2012 Východoslovenská distribučná, a.s. stiahni
30.03.2012   Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. stiahni
02.04.2012   Nájomná zmluva č. 2012000701 Mesto Košice stiahni
03.04.2012   Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s. stiahni
15.04.2011   Nájomná zmluva č. 4/2012 VISIBLE WAY, s.r.o. stiahni
17.04.2012   Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach umiestnenia a prevádzkovania reklamných zariadení euroAWK, spol.s.r.o. stiahni
09.05.2012   Dohoda č. 120509141245/§ 51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR stiahni
17.05.2012   Zmluva č. 9 o nájme priestoru Remesplus, s.r.o. stiahni
17.05.2012   Zmluva č. 10 o nájme pristoru Sunex East, s.r.o. stiahni
18.05.2012   Nájomná zmluva č. 6/2012 SWEPT, s.r.o. stiahni
28.06.2012   Dodatok č. 1 k Dohode o splátkovom kalendári LYNX, s.r.o. stiahni
28.06.2012   Dodatok č. 1 k Dohode o splátkovom kalendári REKOM, s.r.o. stiahni
29.06.2012   Dodatok č. 4 k zmluve č. 1220/2007 o zverejní majetku mesta do správy zo dňa 2.11.2007 Mesto Košice stiahni
10.07.2012   Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, a.s. stiahni
11.07.2012   Dohoda o splácaní splatnej pohľadávky BLISS, a.s. stiahni
16.08.2012   Príkazná zmluva č.01/2012 Mesto Košice stihani
30.08.2012   Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP Ľuboš Jaško - LORIX stiahni
04.09.2012   Zmluva o vytvorení a údržbe diela - EKONÓM KOMPLET, s.r.o. stiahni
07.09.2012   Zmluva č.11/2012 o nájme Základná škola stiahni
07.09.2012   Zmluva č. 2/2012 o nájme nebytového priestoru Stredná odborná škola veterinárna - stiahni
11.10.2012   Zmluva o poskytnutí pomoci - Mestská časť Košice Barca - stiahni
19.11.2012   Zmluva o nájme priestoru č. 13/2012 EKOSERVIS Košice, s.r.o. stiahni
19.11.2012   Zmluva o nájme priestoru č. 14/2012 Novitech Tax, s.r.o. stiahni
05.12.2012   Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - č. 100756955 VSD, a.s. stiahni
12.12.2012   Zmluva o grantovom účte Prima Banka stiahni
12.12.2012   Zmluva o nájme hnuteľnej veci Martin Cvik stiahni
14.12.2012   Zmluva o dielo č. 01/2012 SLARI, s.r.o. stiahni
18.12.2012   Zmluva o nájme priestoru Letisko Airport Košice, a.s. stiahni
27.12.2012   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou Margita Kráľovičová stiahni
27.12.2012   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou Katarína Slivková stiahni
27.12.2012   Dodatok č. 12012 k Zmluve na poskytnutie služby č. 642008 Datalan, a.s. stiahni
09.01.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 1/2013 Porky, s.r.o. stiahni
18.1.2013   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-22VS-1001/0141/173 (prílohy k Zmluve o poskytnutí NFP na http://www.siea.sk) Ministerstvo hospodárstva SR

stiahni

22.1.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 2/2013 ISS projects, s.r.o. stiahni
29.1.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 3/2013 ADAMS TRADE, a.s. stiahni
18.2.2013   Zmluva o kontokorentnom úvere 03/009/10 - Dodatok č. 2 Prima banka Slovensko a.s. stiahni
18.2.2013   Zmluva o úvere 03/041/08 - Dodatok č. 4 Prima banka Slovensko a.s. stiahni
18.2.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 4/2013 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice stiahni
31.1.2013   Darovacia zmluva AMETYS s.r.o. Košice stiahni
18.2.2013   Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Kuruc Ján stiahni
20.2.2013   Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Kurucová Dana stiahni
11.3.2013   Zmluva o dielo Ing. Antalová Slavka stiahni    
15.3.2013   Nájomná zmluva č. 6/2013 AGC Trenčín s.r.o. stiahni 
25.3.2013   Dohoda o prenájme za účelom Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien Slovenský poľovnícky zväz stiahni
19.4.2013   Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v Košiciach Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, Košice stiahni

10.5.2013

  Dohoda o užívaní pozemku_Medzinárodná výstava psov Užívatelia pozemku stiahni
10.5.2013   Nájomná zmluva č. 7/2013 SPOTLIGHT s.r.o. stiahni
20.5.2013   Nájomná zmluva č. 8/2013 PERLON s.r.o. stiahni
27.5.2013   Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Dana Kurucová stiahni
27.5.2013   Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Ján Kuruc stiahni
29.5.2013   Nájomná zmluva č. 9/2013 MVDr. Tomáš Mihok, PhD. stiahni
1.6.2013   Nájomná zmluva č. 10/2013 FEMEX PLUS s.r.o. stiahni
5.6.2013   Príkazná zmluva č. 14/2013 Mestská časť Košice - Šaca stiahni
12.6.2013   Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411 009 246 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. stiahni
14.6.2013   Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2400315950 Generali Slovensko poisťovňa a.s. stiahni
24.7.2013   Zmluva o inzercii MONTRÚR s.r.o. Košice stiahni
26.7.2013   Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. stiahni
22.8.2013   Darovacia zmluva Mesto Košice stiahni
30.8.2013   Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s. stiahni
2.9.2013   Nájomná zmluva č.11/2013 JNT, s.r.o. stiahni
4.9.2013   Zmluva o dielo č. 12/2013 MOVYROB - Ing.M.Mularčík stiahni
9.9.2013   Zmluva o nájme nebytového priestoru SOŠ Veterinárna stiahni
25.9.2013   Dodatok č. 1 k zmluve o dielo EUROVIA SK, a.s. stiahni
30.9.2013   Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. stiahni
02.10.2013   Nájomná zmluva č. 13/2013 WEST DRAFT s.r.o. stiahni
03.10.2013   Zmluva o nájme priestoru 012/2013 HSF System SK, s.r.o. stiahni
07.10.2013   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0141/173 Slovenská inovačná a energetická agentúra stiahni
07.10.2013   Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking VÚB, a.s. stiahni
07.10.2013   Kúpna zmluva č. 14/2013 Mesto Košice stiahni
15.10.2013   Zmluva o poskytnutí pomoci  Lukáš Adamčík stiahni
16.10.2013   Zmluva o dielo Ing. Dušan Petrenka stiahni
07.10.2013   Dodatok č. 1 k Zmluve o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodrástva SR stiahni
07.10.2013   Kúpna zmluva č. 14/2013 Gabriela Štelclová stiahni
24.10.2013   Kontrakt č. TANS1300186 U.S.Steel stiahni
28.10.2013   Zmluva o výpožičke č. 216042013 Základná škola stiahni
04.11.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 15/2013 Lynx, spol. s.r.o., Košice stiahni
15.11.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 16/2013 SUNEX EAST, s.r.o. stiahni
15.11.2013   Zmluva o nájme priestoru č. 10/2013 REMESPLUS, s.r.o. stiahni
19.11.2013   Zmluva o výpožičke č. 216052013 Základná škola stiahni
20.11.2013   Kúpna zmluva Ing. Stanislav Slávik stiahni
29.11.2013   Zmluva o reklamnej spolupráci č. 17/2013 Igor Sidor-V.O.D.S. stiahni
19.12.2013   Zmluva o nájme priestoru 12/2013 Tatrametal BAU s.r.o. Košice stiahni
20.12.2013   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1/2004  Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja stiahni
30.12.2013   Dohoda o splátkovom kalendári Tatrametal BAU s.r.o. Košice stiahni
30.12.2013   Dohoda o splátkovom kalendári Stredná odborná škola Veterinárna stiahni
31.12.2013   Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2400316053 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. stiahni
31.12.2013   Licenčná zmluva Datalan, a.s. stiahni
01.01.2014   Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky, a.s. stiahni
02.01.2014   Dohoda č.2014/11509 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb ÚPSVAR Košice stiahni
02.01.2014   Dohada o vykonávaní menších obecných služieb Margita Kráľovičová stiahni
02.01.2014   Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Katarína Slivková stiahni
09.01.2014   Zmluva o reklamnej spolupráci 1/2014 Montrúr s.r.o. Košice stiahni
09.01.2014   Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000352C/2014 Východoslovenská distribučná a.s. stiahni
09.01.2014   Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná a.s. stiahni
10.01.2014   Hromadná licenčná zmluva SOZA stiahni
14.01.2014   Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra stiahni
20.01.2014   Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2013 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB stiahni
21.1.2014   Dodatok k rámcovej komisionárskej zmluve  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stiahni
17.2.2014  

Dexia Komunál Superlinka, 

Zmluva o kontokorentnom úvere 03/009/10

Prima banka Slovensko, a.s. stiahni
27.2.2014   Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/02/05 Zoologická záhrada Košice stiahni
05.3.2014   Zmluva č.279-11-994/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava stiahni
24.3.2014   Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. stiahni
24.3.2014   Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. stiahni
24.3.2014   Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. stiahni
24.3.2014   Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. stiahni
2.4.2014   Zmluva č. 2/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice - Barca  Stolnotenisový klub MČ Košice - Barca stiahni
8.4.2014   Zmluva o poskytovaní kominárskych služieb Kominárstvo T.REX stiahni
16.4.2014   Zmluva o dielo č. 4/4/2014 Tatrametal BAU, s.r.o. stiahni
02.05.2014   Dodatok č. 1k nájomnej zmluve MVDr. Mihok Tomáš stiahni
28.04.2014   Príkazná zmluva 2014000969 Mesto Košice stiahni
29.5.2014   Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 77/2007 Futbalový klub stiahni
12.05.2014   Zmluva o nájme reklamného priestoru č. 4/2014 ISH Real estate s.r.o. stiahni
30.05.2014   Dodatok č. 5 k zmluve č. 1220/2007 o zverení majetku mesta do správy Mesto Košice stiahni
09.06.2014   Zmluva č. 2014001259 o zverení majetku do správy Mesto Košice stiahni
16.6.2014   Nájomná zmluva č. 5/2014 YESS-SPORT CENTRUM s.r.o. stiahni
30.6.2014   Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/1731 o poskytovaní sociálnej služby VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov stiahni
4.7.2014   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahni
07.07.2014   Zmluva o nájme reklamného priestoru EKOSERVIS Košice s.r.o. stiahni
09.07.2014   Dodatok č.1 k zmluve č. 2014001259 Mesto Košice stiahni
17.07.2014   Zmluva o zriadení vecného bremena VVS a.s. stiahni
31.07.2014   Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku Slovenská pošta a.s. stiahni
01.08.2014   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice - Barca Združenie kresťanských seniorov Košice - Barca stiahni
06.08.2014   Zmluva o nájme priestoru LYNX s.r.o. stiahni
12.08.2014   Zámenná zmluva Prof. MVDr.Emil Pilipčinec, PhD. a  Mária Pilipčincová  stiahni
13.08.2014   Zmluva o nájme priestoru 7/2014 Liquidity Trade s.r.o. stiahni
13.08.2014   Dodatok č. 1k Príkaznej zmluve č. 2014000969 Mesto Košice stiahni
21.08.2014   Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000352C/2014 Východoslovenská energetika a.s. stiahni
22.08.2014   Zmluva o výpožičke č. 1146/2020/2014 podperných bodov NN vedenia Výchdoslovenská distribučná a.s. stiahni
27.08.2014   Zmluva o nájme priestoru 8/2014 SLARI s.r.o. stiahni
28.08.2014   Dohoda o vzájomnej spolupráci Správa mestskej zelene v Košiciach stiahni
28.08.2014   Dodatok č. 1k nájomnej zmluve JNT s.r.o. stiahni
03.10.2014   Zmluva č. 9/2014 o nájme Základná škola stiahni
14.10.2014   Zmluva o dielo č. 4905.4060043MZA EUROVIA SK a.s. stiahni
22.10.2014   Dodatok č. 1 k Dohode  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  stiahni
28.10.2014   Kúpna zmluva Ján Pavúk stiahni
27.11.2014   Dodatok č. 2 k Dohode č. 98/§10/2014/AC Úrad práce soc. vecí a rodiny stiahni
01.12.2014   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z  rozpočtu mestskej časti Košice - Barca Seniorklub Košice - Barca stiahni
22.12.2014   Zmluva o nájme reklamného priestoru LYNX s.r.o. stiahni
30.12.2014   Zmluva o nájme reklamného priestoru REMESPLUS s.r.o. stiahni
17.12.2014   Nájomná zmluva č. 0234/2014-PNZ-P40670/14.00 Slovenský pozemkový fond stiahni
08.01.2015   Zmluva o nájme reklamného priestoru SUNEX EAST s.r.o. stiahni
09.01.2015   Dodatok č. 1 k zmluve č. 30-000038371PO2011 Východoslovenská vodárenská spol. a.s. stiahni
12.01.2015   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny stiahni
12.01.2015   Dodatok č. 1 k zmluve č. 36/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.01.2008 Mesto Košice stiahni
20.01.2015   Kúpna zmluva č. 2/2015 Štefan Petro stiahni
21.01.2015   Kúpna zmluva č. 3/2015 Helena Fiľová stiahni
21.01.2015   Zmluva o nájme nebytového priestoru Stredná odborná veterinárna škola  stiahni
21.01.2015   Kúpna zmluva č. 4/2015 Ing. Peter Tkáč stiahni
21.01.2015   Kúpna zmluva č. 5/2015 Jozef Tkáč stiahni
28.01.2015   Kúpna zmluva č. 6/2015 Kvetoslava Vrancová stiahni
29.01.2015   Kúpna zmluva 7/2015 Ladislav Janočko stiahni
03.02.2015   Zmluva o nájme reklamného priestoru Montrúr s.r.o. stiahni
09.02.2015   Dodatok č. 1 k zmluve Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP Ľuboš Jaško - LORIX stiahni
06.02.2015   Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere 03/009/10 Dodatok č.4 Prima banka Slovensko a.s. stiahni
24.02.2015   Dodatok č.03 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. stiahni
03.03.2015   Zmluva o nájme reklamného priestoru č. 9 Ginka s.r.o. stiahni
10.03.2015   Zmluva o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena Jozef Tóth a Jana Tóthová stiahni
16.03.2015   Nájomná zmluva č. 10/2015 METAL MONT-TEAM s.r.o. stiahni
02.04.2015   Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra SR stiahni
09.03.2015   Darovacia zmluva č. 2-042/2015CPKE-OA Slovenská republika MVSR stiahni
13.05.2015   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ Košice - Barca Seniorklub Košice - Barca stiahni
13.05.2015   Zmluva o poskytnutí finančnej dorácie z rozpočtu MČ Košice - Barca Združenie kresťanských Seniorov - klub Košice - Barca stiahni
18.05.2015   Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom a.s. stiahni
12.05.2015   Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
20.05.2015   Nájomná zmluva č. 17/2015 PAŤOSTAV s.r.o. stiahni
20.05.2015   Nájomná zmluva 16/2015 ELISABETTA s.r.o. stiahni
22.05.2015   Kúpna zmluva 2/2015 EURIS s.r.o. stiahni
26.05.2015   Darovacia zmluva Drahoslav Ruščák stiahni
27.05.2015   Nájomná zmluva č. 21/2015 BVB plus s.r.o. stiahni
28.05.2015   Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná a.s. stiahni
29.05.2015   Nájomná zmluva č. 11/2015 BVB plus s.r.o. stiahni
01.06.2015   Zmluva č. 2015001070 o zverení majetku mesta do správy Mesto Košice stiahni
27.05.2015   Nájomná zmluva 20/2015 ABe partners s.r.o. stiahni
4.6.2015   Darovacia zmluva Ing.Ľuboš Kovářík a manž. stiahni
08.06.2015   Nájomná zmluva 22/2015 RaV brick trade s.r.o. stiahni
19.06.2015   Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2011 zo dňa 19.06.2015 Agentúra Daisy s.r.o. stiahni
19.06.2015   Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.3/2009 Ing. Ján Timura - TIROL stiahni
19.06.2015   Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.1/2012 zo dňa 18.01.2012 WEST DRAFT s.r.o. stiahni
25.06.2015   Dohoda o spracovaní osobných údajov HOUR s.r.o. stiahni
6.7.2015   Zmluva č. 30/2015 o nájme TYSARA s.r.o. stiahni
8.7.2015   Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starebného dôchodkového sporenia SP z evidencie SHR Sociálna poisťovňa stiahni
20.07.2015   Zmluva o výpožičke č. 1130/2020/2015 podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná a.s. stiahni
21.07.2015   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31/2015 Tatrametal Bau s.r.o. stiahni
31.7.2015   Mandátna zmluva Mondivision s.r.o. stiahni
31.07.2015   Zmluva o nájme zariadenia Východoslovenská energetika a.s. stiahni
10.08.2015   Zmluva o reklame a propagácií LYNX s.r.o. stiahni
10.08.2015  

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 32/2015

SUNEX EAST s.r.o. stiahni
11.08.2015   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 33/2015 STAVOMONTÁŽE 08 s.r.o. Košice stiahni
01.09.2015   Zmluva č. 34/2015 o nájme nebytových priestorov Jozef Tóth stiahni
14.08.2015  

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

35/2015

Remesplus, s.r.o. stiahni
20.08.2015   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 36/2015 VICTORY´s s.r.o. stiahni
24.08.2015   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 37/2015 MONTRÚR s.r.o. stiahni
24.08.2015   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 40/1/2015 Pro Barca o.z. stiahni
27.08.2015   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 38/2015 Občianske združenie BLAHO stiahni
27.08.2015   Zmluva o nájme reklamného priestoru ISH real estate s.r.o. stiahni
28.08.2015   Darovacia zmluva LABAŠ s.r.o. stiahni
20.08.2015   Zmluva o výpožičke Mesto Košice stiahni
28.09.2015   Zmluva č. 40/2015 o nájme Základná škola stiahni
14.10.2015   Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 6/2013 AGC Trenčín s.r.o. stiahni
14.10.2015   Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 16/2015 Elisabetta s.r.o. stiahni
19.10.2015   Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC) a služieb CA DISIG č. 201509126 Disig,a.s. stiahni
03.11.2015   Darovacia zmluva LABAŠ s.r.o. stiahni
18.11.2015   Podnájomná zmluva č. 41/2015 Vladimír Janočko stiahni
20.11.2015   Nájomná zmluva č. 42/2015 DOMINUS-pohrebné služby, s.r.o. stiahni
7.12.2015   Zmluva o nájme reklamného priestoru č. 40/2015 TIK Slovakia s.r.o. stiahni
7.12.2015   Zmluva o nájme reklamného priestoru č. 44/2015 LYNX s.r.o. stiahni
15.12.2015   Zmluva o bežnom účte Prima Banka stiahni
21.12.2015   Dohoda o splátkovom kalendári BEKI Desing s.r.o. stiahni
21.12.2015   Zmluva o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastavkách a recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na pozemkoch mestskej časti euroAWK s.r.o. stiahni
21.12.2015   Dohoda o splatkovom kalendári M-stream s.r.o. stiahni
21.12.2015   Zmluva č. 43/2015 o nájme Základná škola stiahni
21.12.2015   Dohoda o splátkovom kalendári Jozef Kmec stiahni
21.12.2015   Zmluva č. 46/2015 o prenájme parkovacieho miesta JK Tour spol. s.r.o. stiahni
21.12.2015   Dohoda o splátkovom kalendári Ing. Miroslav Bartko - MiBa stiahni
20.01.2016   Nájomná zmluva 1/2016 AA Reality Košice s.r.o. stiahni
13.01.2016   Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2014001259 o zverení majetku mesta do správy Mesto Košice stiahni
08.02.2016   Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/2014 YESS-SPORT CENTRUM s.r.o.  stiahni
09.02.2016   Dexia komunál Superlinka Zmluva o úvere 03/009/10 Prima Banka Slovensko a.s. stiahni
09.02.2016   Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere č. 03/041/08 Prima Banka Slovensko a.s. stiahni
09.02.2016   Prvý municipálny úver Zmluva o úvere č. 03/058/03 zo dňa 05.12.2003 Prima banka Slovensko a.s. stiahni
24.02.2016   Nájomná zmluva 3/2016  Hogaz s.r.o. stiahni
24.02.2016   Kúpna zmluva č. 4/2016 Ing. Migačová Monika stiahni
29.02.2016   Nájomná zmluva 5/2016 Maxpower s.r.o. stiahni
         
23.02.2016   Dodatok k nájomnej zmluve 5/2014 YESS-SPORT CENTRUM s.r.o. stiahni
18.04.2016   Protokol o prechode vlastníckeho práva SR k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce SR - Liečebno výchovné sanatórium stiahni
02.05.2016   Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb DOVERA zdr. poisťovňa  a.s. stiahni
05.05.2016   Zmluva o nájme nebytového priestoru Stredná odborná škola veterinárna  stiahni
05.05.2016   Dodatok č. 6 k zmluve č. 1220/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 02.11.2007 Mesto Košice stiahni
09.05.2016   Zmluva o dielo č. 21/2016 František Kováč stiahni
09.05.2016   Zmluva o slopupráci ANTIK Telekom s.r.o. stiahni
02.06.2016   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice - Barca č. 23/2016 Združenie kresťanských seniorov Slovenska - klub košice - Barca stiahni
15.06.2016   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice - Barca  č. 22/2016 Seniorklub Košice - Barca stiahni
22.06.2016   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2015 o prenájme parkovacieho miesta zo dňa 21.12.2015 JK Tour s.r.o. medzinárodná autobusová doprava stiahni
23.06.2016   Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 5/2015 o prevode vl. práva k nehnuteľnosti Jozef Tkáč stiahni
08.07.2016   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice - Barca Verejná knižnica Jána Bocatia stiahni
11.07.2016   Dohoda č. 16/41/012/28 Úrad práce, sociálných vecí a rodiny stiahni
15.07.2016   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z. Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka stiahni
09.08.2016   Rímskokatolícka cirkev Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie stiahni
22.08.2016   SoftComProg Zmluva o službách vo výpočtovej technike stiahni
05.09.2016   Stredná odborná škola veterinárna Zmluva o nájme nebytového priestoru stiahni
16.09.2016   Základná škola Barca Zmluva č.30/2016 o nájme stiahni
19.09.2016   Leščínský Martin Zmluva o nájme nebytového priestoru stiahni
23.09.2016   Zmluva o spolupráci č. 21/2016 Bábkové divadlo v Košiciach stiahni
23.09.2016   Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 27/2016 Ing. Vladimír Kováč stiahni
26.09.2016   Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 28/2016 Peter Petrášek stiahni
26.09.2016   Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 29/2016 Jozef Jaško stiahni
06.10.2016   Zmluva o dielo č. 2016 - 55-13 Dextrade Žilina s.r.o. stiahni
24.10.2016   Darovacia zmluva Eva Šefčíkova, Peter Šefčík stiahni
26.10.2016   Dohoda č. 16/41/010/63  Úrad práce soc. vecí a rodiny stiahni
19.09.2016   Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 32/2016 Leščinský Martin stiahni
28.11.2016   Zmluva o nájme rekl. priestoru Tik Slovakia s.r.o. stiahni
28.11.2016   Zmluva o nájme rekl. priestoru č. 37 SUNEX EAST s.r.o. stiahni
09.12.2016   Zmluva č. 2016002379 o zverení majetku mesta do správy Mesto Košice stiahni
30.12.2016   Dodatok č. 2 k Zmluve č. 45/2015 o prenájme parkovacieho miesta zo dňa 21.12.2015 JK Tour s.r.o. medzinárodná autobusová doprava stiahni
11.01.2017   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ Košice - Barca Verejná knižnica Jána Bocatia stiahni
17.01.2017   Dodatok č. 7 k zmluve č. 1220/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 02.11.2007 Mesto Košice stiahni
24.01.2017   Dohoda o podmienkach vykonávania mesších obecných služieb Zuzana Čarná stiahni
24.01.2017   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Ernest Kmetz stiahni
31.01.2017   Dodatok č. 4 k Zmluvám o dodávke plynu SPP a,.s. stiahni
02.02.2017   Darovacia zmluva LABAŠ s.r.o. stiahni
01.03.2017   Zmluva č- 3/2017 o nájme Peter Krbaťa stiahni
03.03.2017   Zmluva o nájme reklamného priestoru č. 02032017 ISH real estate s.r.o. stiahni
15.03.2017   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Hokejový Club Košice - HC Košice HP3 stiahni
11.04.2017   Zmluva o nájme reklamného priestoru 12/2016 Remesplus s.r.o. stiahni
01.06.2017   Zmluva o odbornej praxi ZOP/2017/06 Prešovská univerzita v Prešove stiahni
14.06.2017   Zmluva o dielo č. 4905.7060005MZA Eurovia SK a.s. stiahni
26.06.2017   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Kušnír Martin stiahni
26.06.2017   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Cichovlasz Stanislav stiahni
12.07.2017   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ Košice - Barca Seniorklub košice - Barca stiahni
20.07.2017   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ Košice - Barca Združene kresťanských Seniorov Košice - Barca stiahni
28.07.2017   Dodatok č. 8 k zmluve č. 1220/2007 o zverení majetku do správy zo dňa 2.11.2007 Mesto Košice stiahni
31.07.2017   Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku SLIAPACIEKARY stiahni
14.09.2017   Zmluva o nájme nebytového priestoru SOŠ veterinárna stiahni
20.09.2017   Zmluva č. 1109/2210/2017 o výpožičke podperných bodov NN/VN vedenia VSD a.s. stiahni
28.09.2017   Zmluva o vzájomnej spolupráci Slovenský červený kríž stiahni
27.09.2017   Dohoda o skončení dohody  Zuzana Čarná stiahni
27.09.2017   Zmluva o vykonaní odbornej praxe študenta SSOŠ E TERCIUM stiahni
28.09.2017   Zmluva č. 12/2017 o nájme Základná škola Barca stiahni
25.10.2017   Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 5/2015 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Jozef Tkáč stiahni
02.11.2017   Dohoda o použití súkromného motorového vozidla Vladimír Bednár stiahni
02.11.2017   Dohoda o použití súkromného motorového vozidla Valéria Szabóová stiahni
02.11.2017   Dohoda o použití súkromného motorového vozidla Ing. Gabriela Oravcová stiahni
10.11.2017   Dodatok č. 1 j nájomnej zmluve č. 22/2015 RaV brick trade s.r.o. stiahni
23.11.2017   Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná a.s. stiahni
19.12.2017   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Stanislav Cichovlasz stiahni
19.12.2017   Dodatok č. 1 k dohode č. 16/41/012/28 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahni
19.12.2017   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Martin Kušnír stiahni
22.12.2017   Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko stiahni
22.12.2017   Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko stiahni
18.01.2018   Dohoda o podmienkach vykonávanie menších obecných služieb Ernest Kmetz stiahni
18.01.2018   Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2405883295 Generali poisťovňa a.s. stiahni
22.01.2018   Dohoda č. 18/41/010/16 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahni
02.02.2018   Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu MČ Košice - Barca 1/2018 Verejná knižnica Jána Bocatia stiahni
19.03.2018   Dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 25.09.2017 Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto stiahni
28.03.2018   Zmluva o pripojení VSD a.s. stiahni
19.04.2018   Nájomná zmluva č. 95/2018 AGROKURUC s.r.o. stiahni
23.04.2018   Nájomná zmluva č. 2 Daniel Ferencz, Lenka Ferenczová stiahni
23.04.2018   Dohoda o vzájomnej spolupráci č. 8/2018 Konštrukta s.r.o. stiahni
23.04.2018   Zmluva o poskytovaní služby TELEMONITOR Movys a.s. stiahni
19.04.2018   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ KE - Barca č. 5/2018 Združenie kresťanských Seniorov Slovenska - Klub KE - Barca stiahni
19.04.2018   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ KE - Barca č. 6/2018  Seniorklub Košice - Barca stiahni
23.04.2018   Darovacia zmluva KOSIT a.s. stiahni
23.04.2018   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ Košice - Barca č. 7/2018 Oáza - nádej pre nový život, n.o. stiahni
02.05.2018   Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uzavretej dňa 01.12.2003 Základná odborová organizácia pri MČ KE - Barca stiahni
04.05.2018   Darovacia zmluva č. 9 JNT s.r.o. stiahni
07.05.2018   Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
07.05.2018   Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
07.05.2018   Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
07.05.2018   Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
07.05.2018   Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
07.05.2018   Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
08.05.2018   Zmluva č. 2018000790 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy Mesto Košice stiahni
31.05.2018   Dohoda o zániku nájmu WEST DRAFT s.r.o. stiahni
05.06.2018   Zmluva č. 2018/39 NAMONT s.r.o. stiahni
19.06.2018   Darovacia zmluva LABAŠ s.r.o. stiahni
26.06.2018   Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/2076 VIA LUX stiahni
26.06.2018   Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/1731 VIA LUX stiahni
29.06.2018   Dohoda o zániku nájmu v zmysle nájomnej zmluvy č. 45/2015 zo dňa 21.12.2015 JK Tour s.r.o., medzinárodná autobusová doprava stiahni
25.7.2018   Dohoda č. 18/41/50J/60 o poskztovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálných vecí a rodiny stiahni
27.07.2018   Dodatok č. 1 k zmluve č. 2016002379 o zverení majetku mesta do správy Mesto Košice stiahni
31.07.2018   Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Základná odborová organizácia pri Mestskej časti  Košice - Barca stiahni
24.08.2018   Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku č. 10/2018 Vladimír Jankovič - SLIAPACIEKARY stiahni
28.08.2018   Kúpna zmluva č. 12/2018 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ladislav Sedlák, Jolana Sedláková stiahni
04.09.2018   Zmluva o nájme č. 11/2018 Angel Dance School stiahni
05.09.2018   Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Universal Music s.r.o stiahni
20.09.2018   Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom a.s. stiahni
21.09.2018   Zmluva o nájme nebytového priestoru Stredná odborná veterinárna škola stiahni
21.09.2019   Nájomná zmluva č. 30803/NZ-322/2017/Barca/1665/GEOD Národná dialničná spoločnosť a.s. stiahni
24.09.2018   Zmluva o nájme Občianske združenie - Rodinné centrum STONOŽKA stiahni
25.09.2018   Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice Barca Rímsko katolícka farnosť sv. Petra a Pavla Košice - Barca stiahni
01.10.2018   Nájomná zmluva č. 15/2018 Razen Slovakia s.r.o. stiahni
15.10.2018   Zmluva o nájme reklamného priestoru 16/2018 Tik Slovakia s.r.o. stiahni
09.11.2018   Dohoda o použití súkromného motorového vozidla  Martina Pracková stiahni
09.11.2018   Dohoda o použití súkromného motorového vozidla Bednár Vladimír stiahni
09.11.2018   Dohoda o použití súkromného motorového vozidla Mgr. Ivana Domanič stiahni
09.11.2018   Dohoda o užívaní súkromného motorového vozidla Ing. Gabriela Oravcová stiahni
09.11.2018   Zmluva o nájme reklamného priestoru ISH real estate s.r.o.  stiahni
21.11.2018   Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3/2011 zo dňa 19.06.2018 Agentúra Daisy s.r.o. stiahni
02.12.2018   Zmluva č. 22/2018 o usporiadaní divadelného predstavenia Peter Cibula stiahni
03.12.2018   Dohoda č. 18/41/012/78 o pomoci v hmotnej núdzi  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice stiahni
13.12.2018   Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Vladimír Kušnír stiahni
14.12.2018   Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2016 zo dňa 09.05.2016 František Kováč stiahni
    2019    
21.01.2019 21.01.2019 Zmluva o nájme reklamného priestoru SWIDA Innovative s.r.o. stiahni    
21.01.2019 21.01.2019 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406623396 Generali poisťovňa a.s. stiahni
05.02.2019 05.02.2019 Dohoda 19/41/010/88 o pomoci v hmotnej núdzi  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice stiahni
11.02.2019 11.02.2019 Zmluva o nájme reklamného priestoru Ginka s.r.o. stiahni
28.02.2019 21.02.2019 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Zuzana Čarná stiahni
12.03.2019 12.03.2019 Dohoda o použití súkromného vozidla Vladimír Bednár stiahni
14.03.2019 13.03.2019 Dohoda o použití súkromného vozidla Ing. Daniel Antal stiahni
21.03.2019 21.03.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. stiahni
14.3.2019 14.03.2019 Dodatok č. 5 k Zmluvám o dodávke plynu SPP a.s. stiahni
28.03.2019 19.03.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 17/2019 Združenie kresťanských Seniorov stiahni
28.03.2019 19.03.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 18/2019 Seniorklub Košice - Barca stiahni
28.03.20119 27.03.2019 Dohoda o použití súkromného vozidla Ing. Daniel Antal stiahni
28.03.2019 27.03.2019 Dohoda o použití súkromného vozidla Vladimír Bednár stiahni
         

 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy