logo

Sunday 25th of October 2020

Rezervácie

október 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Organizačná štruktúra

Orgánmi Mestskej časti Košice – Barca sú miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca je zastupiteľský zbor mestskej časti zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi mestskej časti na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.

Starosta mestskej časti Košice – Barca je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti, ktorého volia obyvatelia mestskej časti na 4 roky.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):

 • Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia, regionálneho rozvoja, verejného poriadku, poľnohospodárskeho a vodného hospodárstva. Komisia bytová.
 • Komisia finančná, správy majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu.
 • Komisia sociálna a zdravotná. Komisia pre kultúru, šport, klubovú činnosť, cirkvi.
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia na prešetrenie sťažností na orgány samosprávy Mestskej časti Košice – Barca.
 • Kancelária prvého kontaktu, úsek registratúry,
 • Úsek výstavby a životného prostredia, evidencie obyvateľov, cintorínskych služieb,
 • Úsek finančný, sociálny, personálny a mzdový,
  • Úsek sociálnej starostlivosti,
 • Úsek ekonomický, majetkový,
 • Úsek kultúry, bytový, hospodárskej správy,
 • Úsek hospodárskej správy, údržba,
 • Údržba,
 • Sanita.
 1. Komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca:
 2. Miestny úrad v Mestskej časti Košice – Barca, ktorý sa člení na nasledovné oddelenia:

Osobitné postavenie má kontrolór mestskej časti Košice – Barca, ktorého volí miestne zastupiteľstvo. Kontrolór je zamestnancom mestskej časti.

Organizačná štruktúra Mestskej časti Košice - Barca 

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Profilová informácia

Využitie pamäte

Databázové dotazy